Jak skutecznie chronić ciało pracownika?

Szkodliwe oddziaływanie chemikaliów jest widoczne w wielu branżach. Zmusza to pracodawcę do podejmowania skutecznych działań zabezpieczających. Taka potrzeba jest widoczna między innymi w szeroko rozumianej branży chemicznej, farmaceutycznej oraz związanej z lakiernictwem. Inne to branża spożywcza oraz prace laboratoryjne, rolnicze i im podobne. Warto skorzystać z odpowiednich zabezpieczeń również wówczas, kiedy prace wykonywane są w warunkach domowych. W większości przypadków tego rodzaju prace wymagają rękawic oraz fartuchów wykonanych z materiałów, które są odporne na takie chemiczne substancje. Ważnym dodatkiem do takiego zestawu są między innymi okulary lub gogle. Zabezpieczają wówczas wzrok przed ewentualnym rozpryskiem cieczy. Może to doprowadzić do urazu oka i problemów ze wzrokiem. Taka odzież jest kwalifikowana do kategorii II lub III, skutecznie chroniąc przed zagrożeniami mogącymi spowodować ciężkie i często nieodwracalne urazy oraz uszkodzenia ciała. W wielu przypadkach przekłada się to na stan zdrowia, co ma swoje dalsze konsekwencje. Wymagane są w ich przypadku również uzyskanie odpowiednich atestów oraz certyfikatów. Spełnienie norm, zapewnia dostosowanie do potrzeb charakterystycznych dla danej firmy. Ważne jest również odpowiednie oznakowanie takiej odzieży. Dokonuje się tego najczęściej za sprawą elementów graficznych zwanych popularnie piktogramami. Dzięki nim można szybko określić i dowiedzieć się o najważniejszych cechach i właściwościach odzieży, również tej dopuszczonej do pracy z substancjami chemicznymi.